educant al segle XXI

Per què…

un Col.legi Professional de mestres?

Perquè cal manifestar en la justa mesura que la nostra professió és, com totes les col·legiades, d’especial rellevància i transcendència social, ja que afecta a l’educació i, per tant, a “l’exercici d’uns drets i el compliment d’uns deures constitucionals i estatutaris“.
LLEI 7/2006, de 31 de maig, de l’exercici de professions titulades i dels col·legisprofessionals (Article 37)

Perquè l’organització col·legial és l’eina per aconseguir que la professió dels mestres es pugui integrar “dins un sistema administratiu basat en la participació dels professionals i encarregat directament de gestionar els interessos públics vinculats més estretament a l’exercici de la professió. Per això la Llei insisteix a donar una rellevància especial a la funció social que han de tenir els col·legis professionals.”
LLEI 7/2006, de 31 de maig, de l’exercici de professions titulades i dels col·legis professionals ( Preàmbul)

Anuncis

1 Response to "Per què…"

s’ ha colat el teu missatge rulant dins del meu correu, i llegint la teva proposta la trobo totalment innovadora, curiosa i pot ser sigui l’ alternativa a formar un “cos” que de mica en mica s’està fragmentant i pot ser arribi el dia que ni tinguem ja més parts per seguir dividint.
Per tant, m’agradaria seguir el tema, contrastat opinions i com s’establirien vies de contacte i de ” deures”.
Faig ” rular” la teva crida.

Els comentaris estan tancats.

Gràcies per venir:

  • 12,010 visites
Anuncis